Wij zijn een lokale groep van zelfstandige psychologen (volledig of in bijberoep), die zich wil inzetten voor de profilering van ons beroep. Eén van onze initiatieven hieromtrent betreft het overbrengen van actuele en correcte informatie omtrent opleidings- en kwaliteitseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog.

Secretariaat: secretariaat@psychologenkring.be

Web: Dominiek Derore