Opstart in 2003 met volgende doelstellingen:

  1. In kaart brengen van zelfstandige psychologen in de regio
  2. Leren kennen van zelfstandige collega’s op vlak van specialisaties, doelgroepen, enz (mogelijks ook ifv doorverwijzingen maar geen prioritaire doelstelling)
  3. Uitwisselen van informatie (op verschillende vlakken) omtrent het beroep
  4. Uitwerken van projecten ifv de profilering van ons beroep; dit is bv. het beter leren kennen van het beroep van psycholoog aan andere beroepsgroepen

Naast de kring is er een intervisiegroep ontstaan die op andere momenten samenkomt.

Voorwaarden lidmaatschap:

  1. Klinisch psycholoog
  2. Zelfstandige praktijk in hoofd- of bijberoep
  3. Professionele accommodatie in praktijk
  4. Lid zijn van beroepsvereniging VVKP of BFP
  5. Geregistreerd bij de psychologencommissie

Gezien de nieuwe wetgeving laten we als overgangsmaatregel ook orthopedagogen toe tot de psychologenkring.