Salembier Eline

Reg. nr. 782105731

PRAKTIJKADRES:
Sint-Amandusstraat 9
8540 Deerlijk

0477 / 59.33.28

E-MAIL: eline@salembier.be

OPLEIDING

 • Kandidaat Psychologie: KULeuven 2000
 • Licentiaat Psychologie: UGent 2003
 • Erasmus (2001): München Ludwig Maximilian Universität, Kinder und Jugendpsychiatrie Heckscher Klinik abt. Solln, München
 • Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapieopleiding voor kinderen en adolescenten: UA

ERVARING

 • Revalidatiecentrum, intaker ASS
 • Westvlaamse Pleeggezinnendienst
 • Privépraktijk

DOELGROEP(EN)

 • Individuele psychotherapie bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen
 • Gezinstherapie en ouderbegeleiding

WERKDOMEINEN

 • psychodiagnostiek :
  - Intelligentietesten: WPPSI-III-NL van 2,6 tot 7 jaar en WISC-III van 6 tot 17 jaar
  - affectief-relationeel onderzoek: een belevingsonderzoek
  - concentratie- en aandachtsonderzoek: TEA-Ch + vragenlijsten
 • psychotherapie : ontwikkelingsstoornissen (autisme,…), gedragsmoeilijkheden (ADHD,…), psychosomatische klachten (buikpijn zonder medische oorzaak,…), emotionele problemen (angst, depressie, negatief zelfbeeld, hechtingstoornis,…) en schoolproblemen (faalangst,…)
 • ouderbegeleiding : opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding, ouder-kind therapie